Σχολή Χορού

Deborah Thompson

Ελληνικά / English
Παραστασεις

flames de paris valse des heures teenage dreams rocky
Η σχολή μας διοργανώνει μεγαλειώδεις παραστάσεις σε θέατρα τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια.
requiem princesses cuba charlie chaplin
Έτσι οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και να αποκτήσουν σκηνική εμπειρία.
carmen can you feel it africa little mermaid

website design :: smile tech