Σχολή Χορού

Deborah Thompson

Ελληνικά / English
Παραστασεις

σχολες χορο Πειραια σχολες χορο Πειραια σχολες χορο Πειραια σχολες χορο Πειραια
Η σχολή μας διοργανώνει μεγαλειώδεις παραστάσεις σε θέατρα τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια.
σχολες χορο Πειραια σχολες χορο Πειραια σχολες χορο Πειραια σχολες χορο Πειραια
Έτσι οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και να αποκτήσουν σκηνική εμπειρία.
σχολες χορο Πειραια σχολες χορο Πειραια σχολες χορο Πειραια σχολες χορο Πειραια