Ελληνικά / English

Σχολή Χορού

Deborah Thompson

Παραστασεις

Η σχολή μας διοργανώνει μεγαλειώδεις παραστάσεις σε θέατρα τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια. Έτσι οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και να αποκτήσουν σκηνική εμπειρία.

σχολες χορο Πειραια
σχολες χορο Πειραια
σχολες χορο Πειραια
σχολες χορο Πειραια
σχολες χορο Πειραια
σχολες χορο Πειραια
σχολες χορο Πειραια
σχολες χορο Πειραια
σχολες χορο Πειραια
σχολες χορο Πειραια
σχολες χορο Πειραια
σχολες χορο Πειραια