Σχολή Χορού

Deborah Thompson

Ελληνικά / English
Εξετασεις

Το μπαλέτο δεν είναι μία ιδιαίτερα ανταγωνιστική δραστηριότητα, και οι εξετλασεις μας απλώς θέτουν στόχους στα παιδιά για τους οποίους πρέπει να δουλέψουν, και μια μεγάλη αίσθηση ικανοποίησης όταν τα παιδία πετυχαίνουν. ‘Οσο για τους γονείς οι εξετάσεις είναι η ένδειξη της προόδου του παιδιού τους, και για τους καθηγητές η απόδειξη των ικανοτήτων τους. Τέλος για την Ακαδημία, είναι ο καλύτερος τρόπος για συνεχή βελτίωση στον τρόπο εκπαίδευσης του χορού σε όλο τον κόσμο.

Παρόλα αυτά οι εξετάσεις της Ακαδημίας, που αναφέραμε, δεν είναι υποχρεωτικές για μαθητές που για κάποιον λόγο αδυνατούν να συμετέχουν. Για αυτούς δίνουμε το πιστοποιητικό σπουδών “Grade Syllabus Assessment” το οποίο επιτρέπει στους μαθητές να φτάσουν στο στόχο τους, ακόμα και αν δεν μπορούν να παρακολουθούν με συχνές παρουσίες τα μαθήματα.

Επίπεδο Grade Syllabus Assessment
Pre-primary Primary Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5

Το παιδί σας δεν θα μπορούσε να βρεθεί σε καλύτερα χέρια


Η ασφαλής και σωστή άσκηση του παιδιού σας είναι από τους βασικούς στοχους μας, και γι΄αυτό το πρόγραμμά μας έχει σχεδιαστεί με μεγάλη φροντίδα. Η πρόοδος ενός παιδιού χωρίζεται σε φάσεις τέτοιες ώστε να μην απαιτεί από ένα νέο κορμί περισσότερα από αυτά που μπορεί ν'αντέξει. Το πρόγραμμα δεν προσφέρει μόνο διασκέδαση στα παιδιά αλλά τα βοηθά να βελτιώσουν τον συγχρονισμό, τη φυσική κατάσταση, το ρυθμό την μουσικότητα και την έκφρασή τους. Επίσης, βοηθά στο να προάγουν την αυτοπειθαρχία και την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους.

Διάφορα Επίπεδα Εξετάσεων
Primary Grade 1 Grade 2 Grade 3  \ Grade 4 Grade 5

εξετάσεις μπαλέτου

Μπαλέτο για ευχαρίστηση και μπαλέτο για επάγγελμα


Για τους μεγαλύτερους μαθητές, παρέχουμε την επιλογή δύο προγραμμάτων που προσφέρουν ευχαρίστηση και κίνητρο.

Τα κορίτσια πάνω από την ηλικία των 11, που θέλουν να μελετήσουν χορό καθαρά για την ευχαρίστηση τους, μπορούν να συνεχίσουν να παρακολουθούν το πρόγραμμα της Ακαδημίας των επιπέδων 6, 7 και 8 Grade. Το παραπάνω προγράμματα ενθαρρύνουν την αίσθηση της θεατρικής εκτέλεσης και είναι βασισμένο στο είδος χορού που βλέπουμε στο θέατρο.

Εξετάσεις Επιπέδου Grade
Grade 6 Grade 7 Grade 8 Award for Girls.

Η άλλη επιλογή για παιδία από 11 χρόνων που επιθυμούν να σπουδάσουν επαγγελματικά μπαλέτο, με πιθανό στόχο μία καριέρα μπαλαρίνας ή καθηγήτριας χορού, μπορούν να παρακολουθησουν  το MAJOR SYLLABUS της Ακαδημίας, που αναπτύσει καλή τεχνική και δύναμη, και αντιμετωπίσει την τέχνη του χορού στα υψηλότερα επίπεδά της. Ακόμα, δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε οι χορεύτριες να μπορούν να ανταποκριθούν με ευκολία στις απαιτήσεις κάθε είδους χορού.

Εξετάσεις Major Syllabus
Intermediate Foundation Intermediate Advanced Foundation Advanced 1 Advanced 2